SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Om klubben
Gustavsbergs Simsällskap bildades år 2001. Klubben är en ideell förening och drivs utan vinstgivande intresse. 

Idag har vi ca 160 barn och ungdomar i olika simgrupper som tränar och tävlar i klubben. Klubben har också en mastersgrupp.

Simklubben bedriver sin verksamhet i Gustavsbergsbadet, Ösby Badväg 1 i Gustavsberg.
Policy

Doping

 

 • Föreningen står helt bakom Riksidrottsförbundets och Svenska Simförbundets policy i dopingfrågor. 

 • Aktiv information om doping och ”kosttillskott” ska regelbundet ges i föreningens regi.

 • Simidrottarna ska informeras sin tränare om eventuell medicinering och tränare ska aktivt informera sig om ev medicinering som simidrottare använder. Föreningen har ett ansvar att vid behov stötta och hjälpa simidrottare med dispensansökan till Riksidrottsförbundet.

Alkohol, narkotika och tobak

 • Simidrott ger en god och allsidig fysisk träning och förutsätter en god mathållning och även i övrigt sunda levnadsvanor. Detta ska ses som en värdefull grund för ungdomarna såväl under idrottskarriären som i studier och arbete.

 • Föreningen tar starkt avstånd från all droganvändning. 

 • Föreningen ska aktivt visa på de positiva sambanden mellan avhållsamhet från droger, samt fysisk allsidig träning, en god mathållning och sunda levnadsvanor, för såväl simidrottare som föräldrar.

 • Alkoholförtäring i eller i anslutning till föreningens verksamhet är inte acceptabelt. Då föreningen representeras ska äldre simidrottare, tränare och föräldrar tjäna som goda föredömen. Sektionerna har rätt att upprätta specifika regler vid specifika tillfällen.

 • Föreningen ska vara uppmärksam på alla former av drogmissbruk hos aktiva i föreningen

Jämställdhet, mobbing och rasism

 • I simidrott tränar flickor och pojkar – kvinnor och män tillsammans på lika villkor, ända upp på elitnivå.

 • Olika hänsyn och speciella åtgärder riktade mot till exempel flickor och/eller pojkar kan vara nödvändiga.

 • Ingen kränkande särbehandling får förekomma ej heller på grund av etnisk tillhörighet, politisk eller religiös övertygelse eller sexuell läggning.

 • Föreningen står helt bakom Svenska Simförbundets policy ochhandlingsplan mot sexuella trakasserier.
Verksamhetsidé

Sällskapets verksamhetsidé är "simidrott åt alla efter vars och ens behov".

Gustavsbergs Simsällskap skall verka för att Värmdö Kommuns invånare och dess simidrottspotential tas tillvara med både bredd och elitsatsningar.

Vattenvana och simkunnighet som är en livförsäkring för ung som gammal, är basen för vår rekrytering. Genom lust och glädje skall barn introduceras och behållas i verksamheten. Vi skall kunna erbjuda flera olika verksamheter, individuell såväl som på sikt lagidrott, där alla åldrar kan finna sin aktivitet oavsett ambitionsgrad.

Vår verksamhet skall riktas sig till alla åldrar, från barn och ungdom till äldre.

Verksamheten skall utformas så att den blir en del av barnens utveckling och färdigheter.

Barnverksamheten skall styras mot färdigheter och kunskapsmål, vilka skall ge allsidighet, variation och ta fram lekens positiva inslag och betydelse.

I ungdomsverksamheten skall resultatmålen vara tydliga och stimulera till fortsatta prestationer, men vi ska inte glömma att ungdomarna behöver en trygg kamratgrupp att utvecklas tillsammans med.

Idrotten är till sin kultur internationell och gränslös. Vi vill medverka till att våra utövare får upplevelser och kunskap om andra kulturer och länder. Vi vill ständigt möjliggöra en kontaktskapande verksamhet internationellt.

Vi vill vara lyhörda för nya trender och växlande behov såväl inom som utanför simidrotten. Vi strävar efter en hög grad av förändringsberedskap för att möta framtida behov och krav.

För att behålla attraktionskraften måste vi hela tiden utveckla vår verksamhet så att förnyelse och anpassning möter människors behov.

Utveckling ställer höga krav på vår flexibilitet och anpassningsförmåga. Genom utbildning och kontinuerligt utvecklingsarbete försöker vi säkra kvaliteten i verksamheten.

Simsportverksamheten skall präglas av långsiktig planering. Inriktning, syfte och mål avseende tävlingsverksamheten skall ständigt utvärderas och utvecklas.

Ledarskapet inom sällskapet skall baseras på föredöme, hög kvalitet och bred kompetens.

Jämställdhet är ett honnörsord som vi vill att alla ledare och aktiva ständigt försöker att leva efter. Vi vill verka för att alla, oavsett kön, vill delta som utövare och ledare i vår verksamhet. Detta innebär att vi eftersträvar kvinnors och mäns olika erfarenheter och perspektiv tillvaratas på ett likvärdigt och naturligt sätt i verksamheten och i organisationen. Vi verkar för att FN´s Barnkonventions principer och regler efterlevs.

En mycket stor del av vår verksamhet baseras på ideella krafter. Våra ledare satsar tid och kraft på att leda barn, ungdomar och vuxna. Det ideella engagemanget utgör i sig en kraft vi önskar värna om.

Det är med självklarhet vi hanterar våra ekonomiska förehavanden efter sunda principer med hänsyn tagen till idrottens etiska krav.

Vi skall genom vår verksamhet medverka till en positiv utveckling av samhället och aktivt ta ställning mot det som är dåligt och nedbrytande t ex våld, droger och intolerans.