Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Så här behandlar vi dina personuppgifter

I Gustavsbergs simsällskap behandlar vi dina och ditt barns personuppgifter som du fyllde i vid anmälan till klubben. De uppgifterna omfattar bland annat personnummer, adress, vårdnadshavare, telefonnummer och mejladress. Vi lagrar inga bilder eller andra uppgifter om identifikation. Syftet med behandlingen är att vi ska kunna föra närvaro vid aktiviteterna och få rätt till de bidrag vi kan få som förening. Vi sparar också uppgifter för att kunna fakturera deltagar- och medlemsavgifter. Vi kan också komma att registrera uppgifter om deltagande i tävling när klubben administrerar anmälan. Då sparar vi uppgifter om vart vi bor och vilka grenar ditt barn deltar i.

Som vårdnadshavare sparar vi de uppgifter du fyllde i om dig själv vid anmälan.

Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är att vi ser det som ett avtal när barnet ställs i kön, eller att du ställer upp som tränare eller funktionär. Resultat från tävlingar sparas och rapporteras och behandlas med stöd av allmänt intresse, För mer information om detta hänvisar vi till Riksidrottsförbundet.

 

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med Värmdö kommun, Svenska Simförbundet och Sportadmin (företaget som tillhandahåller verktyget för vår medlemsadministration). Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är föreningens styrelse. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av  dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta kansli@gssweb.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.