Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Försäljning av simkläder 23/9
2020-09-17 21:50
Ny chans att hitta simkläder (med lite bättre framförhållning denna gång)!  På onsdag den 23:de september mellan klockan 19 och 20 kan du köpa klubbens simkläder och utrustning på badhuset. Martin är på plats och betalar gör du via Swish.
Visa kortet i kassan vid träning tillsvidare!
2020-09-17 17:50
Vi har kommit överens med badet att det tillsvidare går att komma in mot uppvisande av terminskortet. 

I fortsättning gäller kortet endast vid träningstillfällena, inträde tidigast 30 minuter innan. 
Håll ut - Avtal förhoppningsvis snart på plats
2020-08-26 20:43
Förhandlingarna med Gustavsbergsbadet AB har gått framåt, vi har nu ett förslag med ca 80% av vår ordinarie tid. Vi hoppas och tror att vi inom några dagar har ett påskrivet avtal på plats. 

Det kommer att bli en del förändringar i träningstider för de flesta grupperna. Vi kommer inte att kunna träna alls på söndag eftermiddag/kväll utan de tiderna är till största del flyttade till torsdag då vi har hela 25-metersbassängen 16 - 20 eller 16.30 - 20.30. Övriga tider kommer att vara tisdag och onsdag 19-20.30 samt lördag och söndag morgon.

Vilka grupper som kommer att träna vilka tider kommer styrelsen och tränare att jobba med så snart vi har avtalet klart. Detta återkommer vi med så snart vi kan.

Vi är tacksamma för ert tålamod och hoppas självklart att de nya träningstiderna kommer att fungera.

/Styrelsen genom Lotta Wiker, ordförande
Uppdatering klubbens läge
2020-08-15 07:33
I fredags, 14:e aug, hade ordförande, Lotta Wiker, och vice ordförande, David Alvén, möte med delar av Gustavsbergsbadet ABs (GABs) styrelse (Peter Brännström, Marielle Forstadius och Malin Bellander). Elisabeth Strömberg, VD på GAB, var tyvärr inte med. GABs styrelse menar att aktiebolagslagen står över att bolaget behöver följa Värmdö Kommuns policys och riktlinjer kring bl.a. barn- och ungdomsidrott vilket GSS menar inte stämmer.

Vi kom inte fram till några reella lösningar utan GSS står fortfarande utan avtal, vilket innebär att vi ännu inte kan planera något inför hösten.

Fortsätt gärna att höra av er till ansvariga personer inom kommunen.

Både Mitti Värmdö och Nacka Värmdö Posten har skrivit om vår situation.


Information om höstterminen
2020-08-08 18:02
GSS styrelse informerar. Coronapandemin i kombination med omförhandling av vårt avtal med Gustavsbergsbadet/kommunen har tyvärr lett till att vår verksamhet är hotad. Vi i styrelsen för nu en dialog med kommunen för att försöka skapa förutsättningar för fortsatta träningstider. Med detta mail vi vill informera er om nuläget och hoppas också att så många oms möjligt vill och kan engagera sig i att påverka kommunens beslut genom att kontakta politiker och tjänstemän (kontaktuppgifter nedan). 

Vad har hänt?

Gustavsbergsbadet har som många andra påverkats av Corona med vikande besöksantal och en försämrad ekonomi. Det framgår av vår dialog med berörda parter att Gustavsbergsbadet prioriterar ekonomiska aspekter före barn- och ungdomsidrott (vilket är i strid med Värmdö kommuns policys och riktlinjer). Till följd har vi fått ett första förslag till antal timmar som vi får nyttja badet. Dessa är tyvärr mer än halverade och på betydligt sämre och senarelagda tider jämfört med vårt tidigare avtal. Detta medför att det är svårt att få ihop vettiga träningstider för våra yngre grupper och tillräckligt med träningstider för våra äldre grupper. 

Vi har fört en dialog med såväl badet (som är ett eget aktiebolag om än helägt av kommunen) som med representanter för såväl politiken som tjänstemännen inom kommunen. Till dags dato har dock detta inte gett något resultat och vi vet därmed inte vad som kommer att hända till hösten. 

GSS är, oss veterligen, den enda klubb i kommunen och i Stockholmsområdet som drabbas av krav om att halvera sin verksamhet till följd av Corona. Med de beslut som GAB har fattat så drar de undan mattan för en väl fungerande simklubb med 180 aktiva simmare med bredd och ungdomspets.

Vad gör Styrelsen för GSS?

Vi jobbar intensivt på att hitta en lösning i dialog med kommunen och företrädare för Gustavsbergsbadet.

I ett försök att sätta press kommunen samt att skapa opinion för vår sak (dvs att barn och ungdomars rätt till ideell idrottsaktivitet skall gå före kortsiktiga ekonomiska intressen) har vi även varit i kontakt med Nacka-Värmdöposten som troligtvis kommer att rapportera om situationen. Vi kommer också kontakta andra medier på lokal och branchnivå i hopp om att informera allmänheten samt sätta press på beslutsfattare. 

Vi för också en dialog med Simförbundet för att se om dom kan vara behjälpliga i att lösa situationen. 

Vi kommer återkomma löpande på hemsida och facebook så fort vi har mer information. 

Vad händer nu?

Tills dess situationen är löst kan vi inte påbörja en planering av varken träningsdagar, tider eller tränarupplägg. Vi tycker alla att detta är ytterst olyckligt och vi förstår att det skapar oangelägenheter för er som föräldrar att inte veta hur höstens träningar kommer att se ut. 

Hur kan du hjälpa till? 

Kontakta gärna Gustavsbergsbadets VD, styrelseordförande samt anvarig politiker och visa ditt missnöje med situationen och deras förslag. Kontaktuppgift nedan: 


Hälsningar,
GSS Styrelse
Summercamp 12-14 augusti är nu fullbokat
2020-07-13 08:54

Summercamp i augusti är nu fullbokat men hör gärna av er till Maria Ekström (maeks@gssweb.se) om ni vill sätta upp er på kölista.


Nyheter från våra grupper
C-gruppen, 04/03 20:16 
B-gruppen, 04/03 20:15 
A-gruppen, 04/03 20:13 
A-gruppen, 04/09 09:01 
A-gruppen, 08/02 18:31 
C-gruppen, 05/09 21:57