Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Information om höstterminen
2020-08-08 18:02
GSS styrelse informerar. Coronapandemin i kombination med omförhandling av vårt avtal med Gustavsbergsbadet/kommunen har tyvärr lett till att vår verksamhet är hotad. Vi i styrelsen för nu en dialog med kommunen för att försöka skapa förutsättningar för fortsatta träningstider. Med detta mail vi vill informera er om nuläget och hoppas också att så många oms möjligt vill och kan engagera sig i att påverka kommunens beslut genom att kontakta politiker och tjänstemän (kontaktuppgifter nedan). 

Vad har hänt?

Gustavsbergsbadet har som många andra påverkats av Corona med vikande besöksantal och en försämrad ekonomi. Det framgår av vår dialog med berörda parter att Gustavsbergsbadet prioriterar ekonomiska aspekter före barn- och ungdomsidrott (vilket är i strid med Värmdö kommuns policys och riktlinjer). Till följd har vi fått ett första förslag till antal timmar som vi får nyttja badet. Dessa är tyvärr mer än halverade och på betydligt sämre och senarelagda tider jämfört med vårt tidigare avtal. Detta medför att det är svårt att få ihop vettiga träningstider för våra yngre grupper och tillräckligt med träningstider för våra äldre grupper. 

Vi har fört en dialog med såväl badet (som är ett eget aktiebolag om än helägt av kommunen) som med representanter för såväl politiken som tjänstemännen inom kommunen. Till dags dato har dock detta inte gett något resultat och vi vet därmed inte vad som kommer att hända till hösten. 

GSS är, oss veterligen, den enda klubb i kommunen och i Stockholmsområdet som drabbas av krav om att halvera sin verksamhet till följd av Corona. Med de beslut som GAB har fattat så drar de undan mattan för en väl fungerande simklubb med 180 aktiva simmare med bredd och ungdomspets.

Vad gör Styrelsen för GSS?

Vi jobbar intensivt på att hitta en lösning i dialog med kommunen och företrädare för Gustavsbergsbadet.

I ett försök att sätta press kommunen samt att skapa opinion för vår sak (dvs att barn och ungdomars rätt till ideell idrottsaktivitet skall gå före kortsiktiga ekonomiska intressen) har vi även varit i kontakt med Nacka-Värmdöposten som troligtvis kommer att rapportera om situationen. Vi kommer också kontakta andra medier på lokal och branchnivå i hopp om att informera allmänheten samt sätta press på beslutsfattare. 

Vi för också en dialog med Simförbundet för att se om dom kan vara behjälpliga i att lösa situationen. 

Vi kommer återkomma löpande på hemsida och facebook så fort vi har mer information. 

Vad händer nu?

Tills dess situationen är löst kan vi inte påbörja en planering av varken träningsdagar, tider eller tränarupplägg. Vi tycker alla att detta är ytterst olyckligt och vi förstår att det skapar oangelägenheter för er som föräldrar att inte veta hur höstens träningar kommer att se ut. 

Hur kan du hjälpa till? 

Kontakta gärna Gustavsbergsbadets VD, styrelseordförande samt anvarig politiker och visa ditt missnöje med situationen och deras förslag. Kontaktuppgift nedan: 


Hälsningar,
GSS Styrelse
Summercamp 12-14 augusti är nu fullbokat
2020-07-13 08:54

Summercamp i augusti är nu fullbokat men hör gärna av er till Maria Ekström (maeks@gssweb.se) om ni vill sätta upp er på kölista.


Extraträningar i sommar
2020-05-31 12:44
För simmare i simlinjegrupperna, dvs steg 1 – 3 som tränar i stora bassängen, kan vi erbjuda några extra veckors träning en dag/vecka. Start 16 juni och sista tillfälle den 9 juli.

Träningstid är tisdag – torsdag klockan 16.15 – 17.30.

Beroende av hur många som är intresserade så delar vi sedan in grupperna så att de blir så jämna som möjligt. Vi kan därför inte nu säga vilken dag som blir aktuell för just ditt barn.

Grupperna kommer att ledas av våra duktiga ungdomstränare.

Träningarna kostar inget då vi får ett extra bidrag av kommunen pga av pandemin. Däremot vill vi att man åtminstone är närvarande till minst 50 % eftersom vi behöver få in det aktivitetsbidrag vi får. Så frånvaro om ni reser bort något av tillfällena är OK.

Vi reserverar oss dock för att inte genomföra träningarna om något i nuvarande rekommendationer ändras eller att badet få ändringar i öppettiderna.

Anmälan senast den 6 juni till mabra@gssweb.se.

I anmälan skriver du barnets namn, nuvarande grupp och om det är någon dag som inte fungerar överhuvudtaget.

Först till kvarn och besked lämnas senast den 9 juni.

Frågor till samma mejl som ovan.
Sista träningen denna termin är 14 juni
2020-05-26 07:59

Den 14 juni är sista träningen för samtliga träningsgrupper (de med fisknamn) denna termin. Klubbdagen den 31 maj ersätter den traditionella avslutningen och därför är det träning som vanligt 14/6.


Det är ingen träning på kvällen den 31/5.

Några platser kvar på Summercamp 12-14 augusti
2020-05-20 08:41

Avsluta sommarlovet med ett roligt tredagars dagläger på Gustavsbergsbadet - det finns fortfarande några platser kvar till Summercamp i augusti!


Klubbdag 31 maj
2020-05-17 19:50

Den 31 maj så ersätter vi det planerade "Gurrasimmet" med en aktivitetsdag på badet. Denna aktivitet kommer också ersätta den traditionsenliga avslutningen på Södersved som därmed utgår i år. Eftersom vi inte kan vara på badet alla på en gång så har vi delat in samtliga grupper så att olika grupper får olika tider på badet. Hela badet är klubbens vilket ger möjlighet till särskilt mycket plats i stora bassängen och i äventyret samt några aktiviteter, korvgrillning och frukt utomhus. Vi hoppas på bra väder!


  
Omklädning 
och Dusch
BadGrillning
Omklädning 
och Dusch
Sköldpaddan
och Pingvinen

8.30-9.009.00-10.3010.30-11.0011.00-11.30
Abborren, Braxen,
Laxen och Mörten

10.00-10.3010.30-12.0012.00-12.3012.30-13.00
Flundran, Havskatten,
Marulken, Valen
och Delfinen

11.30-12.0012.00-13.3013.30-14.0014.00-14.30
A-, B- och C-gruppen13.00-13.3013.30-15.0015.00-15.3015.30-16.00

Vi måste hålla nere antalet personer i badet därför har vi bestämt att barn i Sköldpaddan och Pingvinen får ta med sig en förälder var, denna förälder får gärna vara badande. Inga andra föräldrar får tyvärr vara med denna dag. GSS står för entréavgift för denna förälder. Vi ber övriga att lämna simmarna utanför badet i största möjliga mån för att undvika trängsel. Inga föräldrar kommer att kunna sitta i kafeterian under tiden som barnen badar.


Anmälan till klubbdagen sker till sin tränare, antingen på plats eller per mejl, senast den 26 maj! Ange även eventuell allergi och/eller om vegetarisk korv önskas.


Välkomna!

Nyheter från våra grupper
C-gruppen, 04/03 20:16 
B-gruppen, 04/03 20:15 
A-gruppen, 04/03 20:13 
A-gruppen, 04/09 09:01 
A-gruppen, 08/02 18:31 
C-gruppen, 05/09 21:57