SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Information om träning under sportlovet
2021-02-25 21:16
Vecka 9 är träningen inställd på grund av sportlov. Detta gäller alla grupper förutom A och C-grupperna som är tävlingsgrupperna. A och C får besked direkt från tränarna om vilka tider som gäller!

Under vecka 8, fredag den 26 februari och lördagen den 27 februari är det träning som vanligt.
Välkommen på GSS årsmöte
2021-02-25 16:49

Styrelsen i Gustavsbergs simsällskap kallar härmed samtliga intresserade medlemmar till årsmöte i föreningen. 


Årsmötet äger rum tisdagen den 23 mars 2021 kl 18.30

 

Årsmötet kommer att hållas som ett webmöte i form av Microsoft Teams-möte. Vi hoppas att så många som möjligt kan närvara. Hör av er till kansli@gssweb.se om ni har frågor.

 

Man behöver inte ladda ner appen, utan man kan köra det direkt från webläsaren. Klicka på nedanstående länk för att ansluta till mötet.

 

Förälder får företräda barnet, som formellt oftast är den som är medlem. 

 

Nedan är förslag på föredragningslista. Övriga underlag kommer att publiceras här på webbplatsen senast den 16 mars.

Förslag på föredragningslista:

 

1.    Föreningens ordförande hälsar välkommen. 

2.    Fastställande av röstlängd för mötet. 

3.    Val av ordförande och sekreterare för mötet 

4.    Val av protokolljusterare och rösträknare. 

5.    Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 

6.    Fastställande av föredragningslista. 

7. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret;

    b)  Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det 

       senaste räkenskapsåret. 

8.   Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det 

      senaste verksamhets-/räkenskapsåret. 

9.   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 

10. Fastställande av medlemsavgifter. 

11. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det 

     kommande verksamhets-/räkenskapsåret. 

12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. 

13. Val av:

    a) föreningens ordförande för en tid av 1 år; 

    b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år; 

    c)2 suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år; 

    d) En revisor jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får inte 

        styrelsens ledamöter delta; 

    e)1-2 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande; 

    f) beslut om val av ombud till SDF-möten (och ev. andra möten där 

       föreningen har rätt att representera med ombud); 

14.   Övriga frågor. 


________________________________________________________________________________
Microsoft Teams-möte
Anslut på din dator eller mobilapp
Klicka här för att delta i mötet.
Träningsgruppen startar
2021-02-10 20:39
Nu kör träningsgruppen igång. Alla som är födda 2002 eller senare är välkomna att träna på fredagar från 19.15 - 20.30.
Ta chansen att hålla teknik och fart uppe genom att fortsätta träna en gång/vecka. Läs mer om träningsgruppen på deras egen sida.
Anmälan direkt till platsforfragan@gssweb.se.
Information om lämning och inträde
2021-01-30 08:13
På grund av pandemin så lämnas barn vid ytterdörren och det är inte möjligt att vänta på barn inne i badet. Rutinen för hämta och lämna kan ändras med kort varsel och vi samarbetar med badet för att få det så smidigt som möjligt. 


Kom ihåg att ta med era kort och använd det vid inpassering för simträning. Korten är aktiva för de som betalt fakturan. 
Simträningen sätter igång
2021-01-23 13:16

Vi är glada att vi nu kan meddela att vi kommer att sätta igång simträningen denna termin. Dock är det av flera skäl osäkert hur den kommer att se ut under våren.

 

Från och med vårterminen 2021 har GSS avtal med Kultur och Fritidsenheten på Värmdö Kommun istället för direkt med Gustavsbergsbadet. Tyvärr har detta bl. a. inneburit att våra tider har skurits ner från 55 timmar (VT2020) till 40,5 timmar. Vidare har träningstiderna lagts på tider som är mindre attraktiva. Styrelsen har försökt på alla sätt och vis att förbättra dessa förutsättningar, men utan resultat.

 

Utöver detta kommer även pandemin som ställer till det. Just nu är läget att simhallen är stängd för allmänheten men öppnar för simklubben från och med den 26 januari. Detta gäller i dagsläget fram till den 7 februari. Vi får träna under förutsättning att vi följer folkhälsomyndighetens råd för att minska smittspridning. Detta innebär att från den 26 januari och åtminstone två veckor framåt kan alla simmare födda 2005 och senare simma på sina träningstider. Tyvärr är reglerna just nu att simmare födda 2004 eller tidigare inte får delta på träningar. Träningstiderna hittar ni på gssweb.se under respektive grupp.

 

När Gustavsbergsbadet öppnar för allmänheten, vilket vi inte vet när det blir, kommer vi att samsas med allmänheten. Då gäller pandemilagen om 1 person per 10 kvm och badets beräkningar på detta. Precis hur detta kommer att regleras från Gustavsbergsbadets sida har vi inte fått svar på än. Det kan bli så att vi kommer att vara tvungna att begränsa antalet simmare på träningen och att man får anmäla sig till respektive träningstillfälle. Tränarna kommer då se till att det blir ett rättvist system för detta.

 

I och med att allt är så osäkert angående hur träningen kommer att se ut under terminen har styrelsen fattat beslut om att sänka avgiften till 500 kr + 125 kr medlemsavgift per simmare. Vi hoppas att ni simmare och föräldrar har förståelse för att det är omöjligt att i dagsläget kunna planera för våren men att ni vill komma igång med simningen i den mån det går.

 

Varje grupp kommer att få mer exakt information om vad som gäller dem.

 

Hälsningar

Styrelsen i Gustavsbergs Simsällskap

Ytterligare försening av terminsstart våren 2021
2021-01-19 20:54
Söndagen den 10 januari trädde den nya Pandemilagen i kraft. Vi har tills nu inte fått besked om hur Gustavsbergsbadet tolkar lagen och hur många de kan komma kunna släppa in. Därför vet vi inte om vi kan starta överhuvudtaget eller om vi kan starta delar av verksamheten efter den 25 januari. Klubben följer utvecklingen och har fortsatt kontakt med kommunen. 

Ni som inte betalt avgift för året har fått er avgift framflyttad. För er som har betalt så kommer vi återkomma när vi vet i vilken omfattning vi kan bedriva verksamhet. Blir det inte något så betalar vi självklart tillbaka avgiften och delar av den om vi justerar avgiften. 

Ytterligare information kommer när läget förändras och vi kan ge nya besked. 
Nyheter från våra grupper
C-gruppen, 04/03 20:16 
B-gruppen, 04/03 20:15 
A-gruppen, 04/03 20:13 
A-gruppen, 04/09 09:01 
A-gruppen, 08/02 18:31 
C-gruppen, 05/09 21:57